nemzetőrségek

2007.10.24. 16:56 | nemzetor | 8 komment

 

Bevezető:Ez a honlap azt a célt szolgálja,hogy egy honlapra gyűjtse-az országban elsőként- a nemzetőr szervezeteket.Ezért kérem az olvasóimat, hogy ha tudomásukat van más nemzetőr egyesületekről és weboldalaikról, írják meg nekem. (a szerk.)

 

 

 

 

 

 

        

A MAGYAR NEMZETÕRSÉG

                

 Magyar Nemzetõrök Országos Szövetsége politikai pártoktól független, semmilyen politikai pártot, politikai tömörülést, vagy azok másodszervezeteit nem támogatja és azoktól semmilyen támogatást el nem fogad. A MAGYAR NEMZETÕRSÉGET, azaz a Magyar Nemzetõrök Országos Szövetségét nem természetes személyek, hanem önálló bírósági bejegyzéssel rendelkezõ jogi személyiségû, megyei nemzetõr szervezetek hozták létre. A legmagasabb döntéshozó fórum az elnökök tanácsa.

 A nemzetõrség olyan feddhetetlen és nemzetõr fogadalmat tett magyar állampolgárok törvényes társadalmi önszervezõdése, amelynek legfõbb célkitûzése a Magyar Köztársaság minden oldalú védelme1.

Ha bővebb információra van szüksége látogassa meg a www.nemzetorseg.hu weboldalt ,ha Komárom-Esztergom megyei írhat nekem is a nemzetor05@vipmail.hu e-mail címre.

A Magyar Nemzetőrségen (MNOSZ) kívűl még sok nemzetőr szervezet működik hazánkban.Ezeket kívántam -az országban elsőként- egy honlapra összegyűjteni. Az alábbiakban ezen szervezetekről olvashat az ide látogató továbbá megtekintheti honlapjukat a linkekere kattintva

 

Kárpát-Haza Nemzetőrség 

                                              

A Kárpát-Haza Nemzetőrség tevékenységi köre:

1. egészségmegôrzés, betegségmegelôzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
2. szociális tevékenység, családsegítés, idôskorúak gondozása,
3. tudományos tevékenység, kutatás,
4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
5. kulturális tevékenység,
6. kulturális örökség megóvása,
7. mûemlékvédelem,
8. természetvédelem, állatvédelem,
9. környezetvédelem,
10. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
11. hátrányos helyzetû csoportok társadalmi esélyegyenlôségének elôsegítése,
12. emberi és állampolgári jogok védelme,
13. a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
15. közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tûzoltás, mentés, katasztrófa-elhárítás,
18. munkaerôpiacon hátrányos helyzetû rétegek képzésének, foglalkoztatásának elôsegítése és a kapcsolódó szolgáltatások,
20. közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehetô - szolgáltatások;
21. ár- és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenység, 

Talán a legkülönlegesebb a nemzetőrségek közül.Pártoktól független,viszont vallásos szemléletű.


 

 

 

Bővebb információ:  www.karpathazanemzetorseg.info

 

 Nemzetőrök Országos Egyesülete

 

Széleskörű társadalmi igény alapján, alulról szerveződő, jogi személyiséggel rendelkező társadalmi szervezet, amely  az  Önként vállalt társadalmi, állampolgári biztonságunkat a rendvédelmi, katasztrófavédelmi, környezetvédelmi szervezetekkel
törvényesen együttműködve kívánja biztosítani.

 Bővebb információ: www.nemzetorokoe.hu

 

 

 Országos Nemzetőr Szövetség

www.orszagosnemzetorseg.hu

 

 

 

Bűn-és Balesetmegelőző Nemzetőrség

 

 

Egyesület célja:

 
Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc nemzetőr hagyományainak őrzése, a fiatal nemzedék hazafias nevelése, a polgárok védelme illetőleg a közrend és a közbiztonság érdekében a célorientált szervezetekkel való együttműködés. Az adott társadalmi helyzetnek megfelelően – kizárólag állampolgári jogon – részt kíván vállalni a bűn – és baleset megelőzési feladatokban.

 

Bővebb információ: www.nemzetorseg.xw.hu

 

 

 

 

 

 

 

 

Pest-megyei Nemzetőrség

 

 Bővebb információ:   nemzetorseg-pm.atw.hu

 

 

 

Hagyományőrzés

 

 

Váci Huszár és Nemzetőr Bandérium

 

 

Bővebb információ: www.vhnb.tag.hu

 

 

 

 

 

 

 

Nemzeti Lovas Őrség

 

- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 
- kulturális tevékenység, 
- kulturális örökség megóvása, 
- természetvédelem, 
-  környezetvédelem, 
- sport tevékenység - a munkaviszonyban és polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sport tevékenység kivételével, 
- közrend és közbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa elhárítás, 
- euroatlanti integráció elősegítése, 
-bűnmegelőzés és áldozatvédelem.

Bővebb információ: www.lovasorseg.hu

 

Hagyományőrző Nemzetőr Egyesület

 

 

 

A szervezet célja:

 

a nemzetőr és katonai hagyományok ápolása, azoknak a jelen korhoz való adaptálása, az ezzel kapcsolatos ünnepségek rendezésében való részvétel.

 

Bővebb információ: www.hagynemegy.eoldal.hu

 

 

 Az MNOSZ-hez tartozó nemzetőrségek honlapjai

 

Komárom-Esztergom megyei Nemzetőrség: www.gportal.hu/portal/kem-nemzetorseg

Várpalotai Nemzetőrség: www.gportal.hu/portal/varpalotanemzetorseg

Tolna-megyei Nemzetőrség: www.nemzetorseg.uw.hu/tolnamegye/index.htm

Dunamenti Magyar Nemzetőrség: www.nemzetor.extra.hu  

Vas Megyei Nemzetőrség: www.vasinemzetorseg.extra.hu/mukodesi%20szabalyok.htmmagyar 

Magyar Nemzetőrség Nyugat-Dunántúli Nemzetőr Egyesülete:

www.zalanemzetor.extra.hu/

Egyéb

www.nemzetorseg.net

 

 

 

  Nemzetőr tisztek,tiszthelyettesek távoktatási képzésének formái

www.zmne.hu/Forum/01marc/nemzetor.htm

 Világ Nemzetőrséget alapítanak a romák

 www.c-press.hu/content/view/2398/50/

Dunamenti Nemzetőrség Ifjúsági Tagozata

 www.alon.hu/index.php/article/view/4791/1/10/

 

 Dunamenti Nemzetőrség bemutatkozása

www.nemzetorseg-fpmnsz.hu/NOr_Bemutatkozas.htm   

  

 

56-os Magyar Nemzetőrség

 

 Az 1956-os nemzetőrség honlapja.Bővebb információ: 

 

 

 

 

 

 

 http://1956magyarnemzetorseg.shp.hu/hpc/web.php?a=1956magyarnemzetorseg&o=1956_magyar_nemzetorseg_

 

Egy 1956-os oldal:  www.nemzetorjelveny.hu

 

 

 

 

 

  

Újdonságok

 Nemzetőr Egyesületek Országos Szövetsége

Ez egy új formáció, egy részét az MNOSZ-ből kivált nemzetőrségek képezik.A szövetség sávos rendfokozatokat használ a fegyveres erők rendfokozata helyett,amely kisebb támadási felületet nyújt azok számára akik nem jó szemmel nézik a katonai rangjelzésekkel pompázó nemzetőröket.

www.neosz.info

 

 

 

 

http://www.mnhlsz.hu/

süti beállítások módosítása